City – místo, kde se zrodil Londýn

Každé město má svou část, kde jeho historie započala. V Londýně je to právě City. Jak to všechno začalo jsme si přiblížili v článku Londýn a jeho historie, ale přesto mi dovolte se ještě jednou zmínit o historii City.

Staří Římané připluli po Temži a strategicky zabrali dva kopce poblíž řeky. Tyto kopce si vybrali z důvodu snadného ubránění se před původními Kelty. Dnes však tyto kopečky v Londýně těžko najdete. V místě prvního kopce dnes stojí St. Paul’s Cathedral a druhý kopec byl v oblasti Cornhill, kde dnes najdete Bank of England & Museum a Royal Exchage.

V oblasti Cornhillu si Římané postavili římskou baziliku a fórum. Ruiny jednoho z těchto chrámů si můžete prohlédnout na Queen Victoria Street. V roce 240 n. l. postavili Římané kolem svého městečka vysokou a silnou hradbu z kentského pískovce. Část této hradby můžete dnes spatřit například v Barbican Centre, Toweru nebo na ulici Noble Street.

Ve středověku pak byly hradby nedostačující a hranice města se musely pomalu a jistě rozšiřovat směrem na západ – k Wesminsteru.

V roce 1665 město zasáhla nejhorší morová epidemie a všichni se snažili z města utéct. Karel II. utekl před morem do Oxfordu. Morová epidemie byla tak smrtelná, že během jednoho týdne vzala život 12 tisícům obyvatel. Velký mor zabil celkem přibližně 110 tisíc lidí. Mrtví lidé byli vhazováni do vyhloubených jam.

Aby toho nebylo málo, o rok později zasáhl City obrovský požár. Vše to začalo v pekárně Thomase Farrinora na Pudding Lane v jednu hodinu ráno. Než se rozednilo, hořelo už více než 300 domů a také London Bridge. Díky smůlou nasáklých dřevěných domů bylo hašení zcela zbytečné. Oheň pohltil vše, co se mu připletlo do cesty. Zoufalí obyvatelé utíkali s nejcennějšími věcmi na své lodě. Oheň dostali pod kontrolu až o 3 dny později, když se vítr uklidnil. Bohužel, v té době už shořelo více než 13 tisíc domů, 87 kostelů a 44 cestovních sídel. Většina lidí se však podařilo zachránit.

Karel II. přislíbil vybudovat město znova – a právě tehdy vznikly památky, které můžete nyní v City spatřit a které dnešním turistům berou dech.

 

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist